Аматея Стил – Dark line

Тъмни изкушения

Метален кръст

Интересен метален кръст на верижка.
http://amatea-style.com/dreamsbox/wp-content/uploads/2013/07/religios-jewelry.jpghttp://amatea-style.com/dreamsbox/wp-content/uploads/2013/07/viara.jpghttp://amatea-style.com/dreamsbox/wp-content/uploads/2013/07/kolie-viara.jpghttp://amatea-style.com/dreamsbox/wp-content/uploads/2013/07/cross.jpg

електронен магазин

10013