Аматея Стил – Dark line

Тъмни изкушения

Фотографии с фетиш елементи. Тъмната линия на Аматея Стил, носи нюансите на тъмните страсти, в контекста на игра и фантазии. Нашата философия е да открием светлата страна на тъмното, за да не е така плашещо. Тъмното не е лошо, без сянка, светлината не би имала своето значение. Играта на светлина и сянка, ражда вълнуващи форми и образи и нюанси на сивото.

Leave a Reply